દાદર ધાધર દરાજ માટે અક્સીર આયુર્વેદીક ઉપચાર | Ringworm Ayurveda Remedy In Gujarati

ઘણી વખત ચામડી પર દાદર દરાજ જેવુ થાય છે, જેને સામાન્ય રીતે આપણે ધાધર પણ કહીએ છીએ, આ દાદર દુર કરવા માટે, ધાધર મટાડવા માટે અક્સીર આયુર્વેદીક ઈલાજ વિડીયોમાં બતાવેલ છે. અંગ્રેજી ગ્રામ્મર શીખવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લીક કરો. ઘરેલુ આયુર્વેદીક નુસખાઓ વિશે ગુજરાતીમાં જોવા જાણવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લીક કરો.

Read More

यह 4 घरेलू उपचार खत्म करे दाद को जड़ से – Home Remedies For Ringworm – Live Vedic

Subscribe LIVE VEDIC :- http://bit.ly/2ha4W3l यह 4 घरेलू उपचार खत्म करे दाद को जड़ से – Home Remedies For Ringworm – Live Vedic दाद और खुजली होने के बहुत से कारण हो सकते हैं जिन्हें जानकर हम दाद के संक्रमण को होने से पहले ही रोक सकते हैं | दाद अक्सर बरसात के मौसम में

Read More