పడుకునే ముందు ఇది తాగితే నడుము నొప్పి మాయం | Say Goodbye To Back Pain

Please watch: “Sri Shirdi Sai Baba Mantra || Om Sai Namo Namah || Sai Baba Peaceful Morning Mantra” https://www.youtube.com/watch?v=9dsj9Pd0pfQ -~-~~-~~~-~~-~- Watch ► పడుకునే ముందు ఇది తాగితే నడుము నొప్పి మాయం | Say Goodbye To Back Pain. Watch More Health Care Videos: https://goo.gl/ersom6 And Subscribe For Daily Updates Follow with Us on Face book : https://goo.gl/DkJ8x7 Blogger

Read More

बच्चों को सर्दी-जुकाम खांसी से राहत देने के लिए अजवायन के बीजों का ऐसे करें इस्तेमाल | Moms Diaries

बच्चों को सर्दी-जुकाम खांसी से राहत देने के लिए अजवायन के बीजों का ऐसे करें इस्तेमाल, How to cure cough cold in babies, Home remedies for babies cough cold, moms diaries, Ajwain for babies cough cold, Ajwain benefits for babies Best Videos of Baby Care, New Born Baby Care, Baby Health Guide, Pregnancy Care, Post

Read More

Apollo Hospital Doctor’s Openion and Health Tips on Jaundice icterus in Hindi Pelia Disease P-3

Dr. Devender Singh, Apollo Hospital Bilaspur C.G. Jaundice also known as icterus, from the Greek word ίκτερος; adjectival form, icteric is a yellowish pigmentation of the skin, the conjunctival membranes over the sclerae whites of the eyes, and other mucous membranes caused by hyperbilirubinemia increased levels of bilirubin in the blood. This hyperbilirubinemia subsequently causes

Read More

Home Remedies For Chicken Pox चिकन पॉक्स का घरेलू उपचार | Chicken Pox Scars – Natural Treatment

Home Remedies For Chicken Pox चिकन पॉक्स का घरेलू उपचार | Chicken Pox Scars – Natural Treatment वेरिसेला- जोस्टर नामक विषाणु से होने वाला चिकेन पॉक्स, छोटी माता बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। चिकन पॉक्स के लक्षण, चिकन पॉक्स (छोटी माता से ग्रसित व्यक्ति में खुजली होना,

Read More