മലബന്ധത്തിന് ഉടന്‍ പരിഹാരം മരുന്നില്ലാതെ | Home Remedy For Constipation

മലബന്ദത്തെ പറ്റിയുള്ള പുതിയ വീഡിയോ Upload ചെയ്തു…
വീഡിയോ കാണുന്നതിന് താഴെ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഇനിയും ഇതു പോലുള്ള കൂടുതല് Health Tips ലഭിക്കാന് ഈ ചാനല് Subscribe ചെയ്യുക.. പുതിയ അറിവുകള് നിങ്ങള്ക്ക് Notification ആയി ലഭിക്കുന്നതിന് Bell Icon Enable ചെയ്യുക..
ഈ അറിവ് എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയര് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലെ.
_________________________________________
Contact us:
——————–
Acu.Pr . Mohammed Rafeek Venniyoor
Phone : 7012775449
Whatsapp : 9656504515
E-mail : indianacupunctureacademyvnr@gmail.com
____________________________________