சளியை அறவே போக்க இது இரண்டும் போதும்.Home remedies for cold and cough.

மருத்துவம், சித்த வைத்தியம், பாட்டி வைத்தியம், இயற்கை வைத்தியம், இயற்கை உணவு, health, health tips, health in tamil, tamil health tips, சளியை அறவே போக்க இது இரண்டும் போதும்.Home remedies for cold and cough.. Home remedies for cold and cough,

சளியை எப்படி போக்குவது?, சளியை போக்கும் வீட்டு வைத்தியம், சளியை போக்கும் மஞ்சள் தண்ணீர், சளியை உடனே போக்கும் மஞ்சை நீர், சளிக்கு வீட்டு வைத்தியம், சளியை உடனே போக்க முடியுமா?, சளி, இருமல் குணமாக வீட்டு வைத்தியம், சளியை உடனே நீக்க, saliyai udane pokka, saliyai pokka veettu vaiththiyam, saliyai neekkum manjal neer, manjalai kondu eppadi saliyai pokkuvathu?,